FAQs Complain Problems

"सेतिकाे सुशेली जैविक विविधता,""पर्यटन,शिक्षा,कृषि एवं शुसानयुक्त शिखरकाे समृदि्" शिखर नगरपालिकामा यहाँहरु लाई हार्दिक स्वागत छ |

न्यनुतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निबेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना

आर्थिक वर्ष:

Facebook Feed