FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिनपाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:30 PDF icon शिनपाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ राजपत्र.pdf
शिनपाको कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:29
शिनपाको पशुपन्छी अनुदान तथा कार्याक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:28 PDF icon शिनपाको पशुपन्छी अनुदान तथा कार्याक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ राजपत्र.pdf
शिनपाको पशुपन्छी अनुदान तथा कार्याक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:27 PDF icon शिनपाको पशुपन्छी अनुदान तथा कार्याक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
कर तथा गैरकर राजस्व ऐन २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:26 PDF icon कर तथा गैरकर राजस्व ऐन २०७८ राजपत्र.pdf
कर तथा गैरकर राजस्व ऐन २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:25 PDF icon कर तथा गैरकर राजस्व ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:24 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८ राजपत्र.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:23 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
शिनपाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिकरण निति २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:22 PDF icon शिनपाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिकरण निति २०७८ राजपत्र.pdf
शिनपाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिकरण निति २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:17 PDF icon शिनपाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिकरण निति २०७८.pdf

Pages