FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
राहत वितरण सम्बन्धि मापदण्ड,२०७९ ८०/८१ 12/18/2023 - 14:45 PDF icon राहत.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष कार्यविधि,२०७९ ८०/८१ 12/18/2023 - 14:44 PDF icon 1.1.pdf
शिखर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०८० ८०/८१ 07/19/2023 - 13:47 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
शिनपाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधी २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:40 PDF icon शिनपाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधी २०७८ राजपत्र.pdf
शिनपाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधी २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:39 PDF icon शिनपाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधी २०७८.pdf
शिनपाको सहकारी नियमावली २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:37 PDF icon शिनपाको सहकारी नियमावली २०७८ राजपत्र.pdf
शिनपाको सहकारी नियमावली २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:37 PDF icon शिनपाको सहकारी नियमावली २०७८.pdf
शिनपाको राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:36 PDF icon शिनपाको राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७८ राजपत्र.pdf
शिनपाको राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:35 PDF icon शिनपाको राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७८.pdf
शिनपाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:34 PDF icon शिनपाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०७८ राजपत्र.pdf

Pages