FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक विधालय समायोजन एवम् एकिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८१ ८०/८१ 06/11/2024 - 13:43 PDF icon CamScanner 06-11-2024 11.22.pdf
शिखर नगरपालिका राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड,२०७९ ८०/८१ 06/06/2024 - 15:52 PDF icon CamScanner 06-06-2024 15.44.pdf
राहत वितरण सम्बन्धि मापदण्ड,२०७९ ८०/८१ 12/18/2023 - 14:45 PDF icon राहत.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष कार्यविधि,२०७९ ८०/८१ 12/18/2023 - 14:44 PDF icon 1.1.pdf
शिखर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०८० ८०/८१ 07/19/2023 - 13:47 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
शिनपाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधी २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:40 PDF icon शिनपाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधी २०७८ राजपत्र.pdf
शिनपाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधी २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:39 PDF icon शिनपाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधी २०७८.pdf
शिनपाको सहकारी नियमावली २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:37 PDF icon शिनपाको सहकारी नियमावली २०७८ राजपत्र.pdf
शिनपाको सहकारी नियमावली २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 14:37 PDF icon शिनपाको सहकारी नियमावली २०७८.pdf
शिनपाको राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७८ राजपत्र ७८/७९ 04/05/2022 - 14:36 PDF icon शिनपाको राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७८ राजपत्र.pdf

Pages