FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

लाग्ने समय : साेहि दिन,सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन

जिम्मेवार अधिकारी :वडा सचिव

सेवा प्रदायक कार्यालय: वडा कार्यालय

सेवा शुल्क: ३५ दिन भित्र निशुल्क/न.पा.काे नियमानुसार

आवश्यक कागजातहरू;

        १. सुचककाे नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी  

        २‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌.अामा/बाबुकाे  नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी 

        ३. अस्पतालमा जन्मिएकाे भए साेकाे प्रमाणकाे प्रतिलिपी 

        ४.अामा/बाबु बसाइ सराइ भै अाएकाे भए साेकाे प्रतिलिपी 

लाग्ने समय : साेहि दिन,सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन 

जिम्मेवार अधिकारी :वार्ड अध्यक्ष/ वडा सदस्य /वडा सचिव

सेवा प्रदायक कार्यालय: वडा कार्यालय

सेवा शुल्क: ३५ दिन भित्र निशुल्क

आवश्यक कागजातहरू; 

        १. निबेदन 

        २‍‍‌‌‍‍‍‍‍‌.दुलाह-दुलहीकाे नागरिकता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी 

        ३. दुलहीकाे नागरिकता नभए बाबु वा दाजु भार्इकाे नागरिकता  प्रतिलिपी 

प्रकिया:

        १.दुलाह-दुलही दुवै उपस्थित भै सुचना दिने 

लाग्ने समय : साेहि दिन,सर्जमिनकाे हकमा बढीमा ३ दिन 

जिम्मेवार अधिकारी :वार्ड अध्यक्ष/ वडा सदस्य /वडा सचिव

सेवा प्रदायक कार्यालय: वडा कार्यालय

सेवा शुल्क: रू.५००

आवश्यक कागजातहरू; 

        १. निबेदन र नागरिता प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपी 

        २. जग्गा धनि प्रमाण पुर्जाकाे प्रतिलिपी 

        ३. जग्गा रहेकाे क्षेत्रकाे  प्रमाणित प्रतिलिपी  नापी नक्सा

        ४. चालु आ.व.सम्मकाे मालपाेत / घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेकाे रसिद

        ५. निवेदक स्वयं वा निजले अन्य ब्यक्तिला्र्इ ताेकेकाे हकमा निज निवेदकले दिएकाे वारेसनामा काे प्रमाणित प्रतिलिपी 

प्रकिया:

      १.निबेदन सहित ताेकिएकाे कागजातहरू पेश गर्ने                                                                                                                                                       

लाग्ने समय:साेही दिन 

जिम्मेवार अधिकारी :वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव

सेवा प्रदायक कार्यालय:वडा कार्यालय

अावश्यक कागजातहरू:

                        १.निवेदन

                         २.व्यवसाय दर्ता गरेकाे प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि