FAQs Complain Problems

एकिकृत सम्पती कर मुल्याँकन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राम बहादुर भाट
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका कार्यालय(राजस्व नीति तथा प्रशासन उप-शाखा)
सेवा शुल्क: 
अार्थिक एेन -२०७५ बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

.नेपालि नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि तथा सक्कल .जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि र सक्कल लालपुर्जा .गत बर्षसम्म न.पा/वडा कार्यालयमा कर बुझाएकाे प्रमाण